SE | EN
SE | EN
Q for Skin
Q for Skin
SE | EN
Kliniska studier

Kliniska studier som visar på mätbara resultat är av högsta vikt för oss eftersom det säkerställer våra produkters högkvalitativa effekt. För att kunna bedriva kontinuerliga studier har vi investerat i ett flertal olika vetenskapliga mätinstrument. Vi kan mäta hudbarriärens fuktbindande förmåga (Corneometer), tätheten i huden (TEWL), mängden fetter i hudbarriären (Sebumeter) samt graden av hudrodnad (Mexameter).

Nedan är några av de studier som vi genomfört under de senaste åren. 

 

• Effect of blackcurrant seed oil on atopic eczema
(Published in Personal Care, 2015)

• The effect of Nordic seed oil on a dry, irritated scalp
(Published in Personal Care, 2016)

• Meeting the skin's needs the Nordic way
(Published in Personal Care, 2018)

Q for Skin AB® · Box 8195 · SE-163 08 Spånga · Sweden · Phone +46 (0)8-754 37 00 · info@qforskin.se · www.qforskin.se · © 2020 · Sitemap