Q for Skin
Q for Skin
svenska english

Q for Skin bedriver egna studier

Egna kliniska studier som visar på mätbara resultat är av högsta vikt för oss eftersom det säkerställer våra produkters högkvalitativa effekt. För att kunna bedriva kontinuerliga studier har vi investerat i ett flertal olika vetenskapliga mätinstrument.

 

Nedan är några av de studier som vi genomfört under de senaste åren.

• Q for Skins antiageing-koncept 2008-2009
• Sun protection study 2010
• Q for Skin konceptets effektivitet 2010

• Pilotstudie hårbotten 2011

• Effekten av Svartvinbärsfröoljan vid hårbottenbesvär 2012

• Effect of blackcurrant seed oil on atopic eczema (Personal Care,  2015)

• The effect of Nordic seed oil on a dry, irritated scalp (Personal Care, 2016)

diagram_harbottenstudie_qforskin

 

 

diagram_personalcare_eksemstudie

 

diagram_harbottenstudie_qforskin

 

 

diagram_personalcare_eksemstudie

 

Q for Skin bedriver egna studier

Egna kliniska studier som visar på mätbara resultat är av högsta vikt för oss eftersom det säkerställer våra produkters högkvalitativa effekt. För att kunna bedriva kontinuerliga studier har vi investerat i ett flertal olika vetenskapliga mätinstrument.

 

Nedan är några av de studier som vi genomfört under de senaste åren.

• Q for Skins antiageing-koncept 2008-2009
• Sun protection study 2010
• Q for Skin konceptets effektivitet 2010

• Pilotstudie hårbotten 2011

• Effekten av Svartvinbärsfröoljan vid hårbottenbesvär 2012

• Effect of blackcurrant seed oil on atopic eczema (Personal Care,  2015)

• The effect of Nordic seed oil on a dry, irritated scalp (Personal Care, 2016)

Q for Skin AB · Box 8195 · SE-163 08 Spånga · Sweden · Phone +46 (0)8-754 37 00 · info@qforskin.se · www.qforskin.se · © 2013 · Sitemap

Q for Skin bedriver egna studier

Egna kliniska studier som visar på mätbara resultat är av högsta vikt för oss eftersom det säkerställer våra produkters högkvalitativa effekt. För att kunna bedriva kontinuerliga studier har vi investerat i ett flertal olika vetenskapliga mätinstrument.

 

Nedan är några av de studier som vi genomfört under de senaste åren.

• Q for Skins antiageing-koncept 2008-2009
• Sun protection study 2010
• Q for Skin konceptets effektivitet 2010

• Pilotstudie hårbotten 2011

• Effekten av Svartvinbärsfröoljan vid hårbottenbesvär 2012

• Effect of blackcurrant seed oil on atopic eczema (Personal Care,  2015)

• The effect of Nordic seed oil on a dry, irritated scalp (Personal Care, 2016)

diagram_harbottenstudie_qforskin

 

 

diagram_personalcare_eksemstudie

 

diagram_harbottenstudie_qforskin

 

 

diagram_personalcare_eksemstudie

 

Q for Skin bedriver egna studier

Egna kliniska studier som visar på mätbara resultat är av högsta vikt för oss eftersom det säkerställer våra produkters högkvalitativa effekt. För att kunna bedriva kontinuerliga studier har vi investerat i ett flertal olika vetenskapliga mätinstrument.

 

Nedan är några av de studier som vi genomfört under de senaste åren.

• Q for Skins antiageing-koncept 2008-2009
• Sun protection study 2010
• Q for Skin konceptets effektivitet 2010

• Pilotstudie hårbotten 2011

• Effekten av Svartvinbärsfröoljan vid hårbottenbesvär 2012

• Effect of blackcurrant seed oil on atopic eczema (Personal Care,  2015)

• The effect of Nordic seed oil on a dry, irritated scalp (Personal Care, 2016)

Q for Skin AB · Box 8195 · SE-163 08 Spånga · Sweden · Phone +46 (0)8-754 37 00 · info@qforskin.se · www.qforskin.se · © 2013 · Sitemap